Certifikát o vysazení stromu jako dárek – za minutu v emailu. Zjistit víc!

Projekt Sázíme Česko má nový program, spolupráce s odborníky a ambiciózní cíl 10 873 553 stromů za rok

Praha 2. října 2023 – Iniciativa Sázíme Česko, která zjednodušuje zapojení veřejnosti a firem do vytváření odolných a zdravých lesů v Česku, vstupuje do nové etapy. Letos v létě oslavila rok od svého založení a její koordinátor Richard Krajník nyní představil několik novinek, které upravují směřování projektu před podzimní sázecí sezónou a dále do budoucnosti.  Cílem je pokračovat ve výsadbách, díky nímž je už v zemi a v nadstandardní péči 65 000 zasazených stromků mladého lesa, a spolu s odborníky dále rozšířit působnost iniciativy.

 

1. Sázíme Česko 2.0 nový program a spolupráce s odborníky

„Kromě toho, že jsme v létě oslavili 1. narozeniny, byl také prostor k úvahám, v čem se můžeme po úspěšném roce ještě zlepšit. Výsledkem bylo sestavení nového programového plánu, který nazýváme Sázíme Česko 2.0 a který vyjadřuje naši vizi do následujících let,“ říká Richard Krajník.  „Program nám pomohli sestavit a svými připomínkami doplnili respektovaní a zkušení odborníci, mezi něž patří nezávislý lesnický poradce a správce vlastníků lesů Aleš Erber, biolog a předseda výboru České společnosti pro ekologii David Storch, odborný lesní hospodář Daniel Graf ze sdružení Pro Silva Bohemica a bioložka z Českého svazu ochránců přírody Zuzana Veverková a další. Záměrně si vybíráme odborníky s odlišnými pohledy na věc, které se můžou vhodně doplňovat. O podpoře našeho programu v těchto dnech jednáme s příslušnými vzdělávacími i oborovými institucemi.“ A jaké novinky program Sázíme Česko od září 2023 chystá?

  • „Prémiové lesy“ díky moderním metodám – nejen po kůrovci

Hlavní cíl Sázíme Česko zůstává stejný – sázet zdravé a odolné lesy v České republice, a to zvláště na pozemcích soukromých majitelů, kde se dá nejefektivněji docílit pozitivní změny. „Dosavadní výsadby jsme vždy realizovali ve spolupráci našeho krajinného architekta s majiteli lesa a místními odbornými lesními hospodáři, případně ochranáři. Nyní se chceme ještě víc zaměřit na moderní lesnické metody a postupy při zakládání lesů. Například nebude naším cílem jen sázet na vykácených holinách po kůrovci, ale sázet i do připravených prosvětlených lesů různého stáří. Tím chceme vlastníkům lesů pomoci k tomu, aby zahájili přestavbu lesních porostů a následně aplikovali k přírodě šetrnější postupy. Z toho důvodů máme na nadcházející sezónu navázané intenzivnější spolupráce s lesníky sdruženými v organizaci Pro Silva Bohemica, která tyto respektované metody prosazuje,“ říká Krajník. „Pokud tedy lidé se zájmem o životní prostředí svěří výsadbu stromku nám, můžou si být jistí, že díky nim vzniknou lesy, které jsou z pohledu udržitelnosti a odolnosti takříkajíc v prémiové kvalitě.“

  • Sázet neznamená sázet bezhlavě

Podobně jako doposud chce Sázíme Česko především osazovat stanoviště vhodnými dřevinami, které se na daných lokalitách nedokáží obnovit samy. Už v uplynulém roce se proto výsadby nerealizovaly na místech, kde odborný lesní hospodář nebo ochranáři doporučili nechat les obnovit přirozeně, tedy náletem tzv. přípravných dřevin, jako je bříza nebo osika, nebo dřevin cílových. Vzhledem k tomu, že zásadní element neúspěšnosti přirozené obnovy lesa v ČR je přemnožená spárkatá zvěř, bude nově část peněz ze zakoupených stromků využita i na oplocenky na místech, kde se nic nesází. Můžou tak vzniknout srovnávací plochy, které bude možné použít pro odborný výzkum a zpřesnění strategie.

  • Podpora multifunkčních lesů a lokální dřevovýroby

Zatímco dosud se Sázíme Česko zaměřovalo na sázení lesů, které budou pokud možno bezzásahové, v rámci nového programu iniciativa podpoří i vznik lesů, u nichž se plánuje šetrné hospodářské využívání.  „Fakta totiž ukazují, že nejvýkonnější uhlíkovou bankou je les, kde se výběrově hospodaří a jehož dřevo se používá k lokální výrobě dřevostaveb nebo jiných produktů ze dřeva. V našem plánu nadále zůstává sázení lesních porostů určených na dožití, ale místo poněkud romantického ideálu „českého pralesa“ podpoříme i jiné modely lesa navržené s ohledem na zvládání současné klimatické situace,“ komentuje Richard Krajník a dodává: „V tomto duchu také upravíme smlouvy a dohody s majiteli lesů v budoucích výsadbách.“

  • Využití potenciálu ke vzdělávání veřejnosti

Za rok své existence se Sázíme Česko stalo jednou z nejznámějších iniciativ v této oblasti. „Vnímáme velkou zodpovědnost vůči tisícům lidí, kteří nás sledují, a proto se chceme ještě víc opřít do edukace. V komunikačních kanálech chceme dát větší prostor nezávislým odborníkům a propagovat důležitá témata související se sázením stromů, klimatickými změnami, následnou péčí o les, ale i významem lokálního zpracování dřeva,“ říká Richard Krajník.

  • Stromy ve volné krajině? V dlouhodobějším výhledu

Iniciativa Sázíme Česko se dosud zaměřovala na obnovu lesů. Ta přes státní dohled a dotace v mnoha případech nepostupuje tak, jak by bylo zapotřebí. Důležitým tématem je však i sázení stromů ve volné nebo zemědělské krajině. „Tento bod jsme zařadili do výhledu až na sezónu 2024/2025. Chceme totiž dělat věci pořádně, a sázení stromů ve volné krajině je zcela odlišná disciplína, která vyžaduje vzrostlejší a dražší sazenice i následnou individuální péči o každý strom. Vnímáme to ale jako potřebu, protože odolné lesy souvisí se zdravou krajinou, kde je také potřeba sázet, a existující aktivity v Česku nejsou podle nás dostatečně efektivní,“ říká Richard Krajník.

 

2. Do roka chce zajistit výsadbu 10 873 553 stromů

Současně s upraveným kurzem a novými odbornými spolupracemi vyhlásil tým Sázíme Česko i ambiciózní cíl – do října 2024 zajistit k výsadbě 10 873 553 stromů, včetně těch, které vyrostou na odpovídající ploše oplocených míst přirozeným náletem. „Víme, že podobných kampaní už bylo víc, ale my ten cíl bereme doslova včetně roční lhůty. Chceme ukázat, jak obrovskou a pozitivní změnu dokážeme udělat, když každý z nás, obyvatel Česka, vysadí alespoň jeden strom,“ říká Richard Krajník. „To odpovídá ploše 3300 fotbalových hřišť nebo 2200 hektarů odolného lesa. Pořád jde jen o necelé 1 promile z celkového lesního porostu v Česku, ale stojí přece za to je mít zdravé a odolné. Dosud jsme s pomocí firem a dobrovolníků zajistili téměř 200 000 stromů, a do konce tohoto roku vidíme jako realistický cíl dosáhnout prvního milionu,“ říká Richard Krajník. Poté, co si zájemce na webových stránkách stromek zakoupí, iniciativa garantuje jeho vysazení do jednoho roku. Následně podporovatel získá report s GPS souřadnicemi místa, kde stromek zasadili, a na místech výsadby zástupci Sázíme Česko provádějí kontroly. „Zbytek stromků zakoupených před Vánoci 2023 chceme vysadit letos na podzim, v příštím roce jsme na výsadbu milionů stromků připraveni právě díky našim novým spolupracím s obcemi, firmami, individuálními vlastníky lesa a lesníky Pro Silva Bohemica.“    

 

Fotografie z dosavadních 13 veřejných výsadeb projektu Sázíme Česko najdete ve vysokém rozlišení ZDE

 

 

3. O Sázíme Česko

Inovativní ekologický projekt Sázíme Česko je iniciativa společnosti PlanetWe Rewild s.r.o., která se snaží zapojit co nejvíce lidí do obnovy české krajiny po kůrovcové kalamitě a do ochrany lesů před negativními dopady měnícího se klimatu. Projekt umožňuje všem zájemcům podílet se na odborné výsadbě nových stromů, ať již osobně přímo ve vybraných lokalitách nebo vzdáleně formou zakoupení sazenice, o kterou se postarají dobrovolníci i stálí spolupracovníci projektu Sázíme Česko. Dosud se podařilo získat finance na zakoupení a vysazení téměř 200 tisíc stromů.