Certifikát o vysazení stromu jako dárek – za minutu v emailu. Zjistit víc!

Reakce na články Jiřího Štického v magazínu Reportér 4/2023 a na serveru Ekonews.cz ​

Nechceme reagovat na mediální výstupy a nechceme upírat komukoliv právo na názor, byť je skryt v podobě klasického zpravodajského textu. Navíc jsme vstoupili na území, které se desítky let nemění. Na takového “vetřelce” se obvykle sesype řada “hráčů”, kteří budou hájit status quo proti těm, kteří chtějí onen stav změnit. A my ho opravdu změnit chceme.  

I proto chceme detailněji reagovat na článek Jiřího Štického Vy sázíte, my účtujeme, který o našem projektu vyšel v dubnovém čísle časopisu Reportér (v online verzi zde, kratší verze pak vyšla s ještě vyhrocenějším titulkem 6. 5. 2023 na serveru Ekonews.cz). Text totiž považujeme za nevyvážený či přímo zavádějící. 

1. Upozaděná fakta - pomoc systému a úspora dotací


Reportáž čtenáři naznačuje či snad přímo sugeruje, že Sázíme Česko je zbytečné. Systém podle všeho funguje, všichni vlastníci vesele zalesňují a není potřeba nic měnit. Všechno je navíc levné, všechno zvládne stát a lesníci, široká veřejnost se o nic nemusí starat. 

Faktem je, že se v Sázíme Česko zaměřujeme hlavně na soukromé vlastníky lesa. A ti mají zcela prokazatelně problémy s výsadbou a péčí o les po kůrovcové kalamitě, kterou i přes státní dotace musí ze značné části pokrýt z vlastních prostředků. Faktem také je, že mnoho mýtin, pro které přirozený nálet není ideálním řešením, kvůli tomu zůstává dlouho bez výsadby. Trváme tedy na tom, že náš projekt pomáhá ne úplně fungujícímu systému. Letos na jaře a na podzim loňského roku jsme vysadili právě v těchto lokalitách 65 tisíc stromků. 

Zároveň platí, že majitelé lesa, se kterými spolupracujeme, nesmějí podle naší smlouvy zároveň pobírat na sazenice dotace od státu - náš projekt tedy skutečně šetří peníze státu. 
 

2. Jednostranný výběr oslovených odborníků


Nemáme nic proti odborné diskuzi. Naopak. Nicméně článek v Reportéru vybral všechny oponenty výhradně z jednoho názorového směru. Ačkoli jde o skutečné odborníky a vědce, například od zástupce Nadace Partnerství, která v této oblasti řadu let aplikuje svoji vlastní strategii, lze výhrady ke “konkurenční” iniciativě očekávat. I další citovaní odborníci komentovali naše aktivity zjevně bez ověření faktů o tom, jak projekt Sázíme Česko doopravdy funguje.
 
Aby byl článek skutečně vyvážený, nikoliv aktivistický, což je jedno z pravidel investigativní žurnalistiky,  bylo by dobré oslovit i jiné nezávislé autority, jakými jsou například prof. David Storch, nebo odborníky z organizací, které se zabývají odlišnými ekologickými přístupy k lesu.
 

3. Příliš “atraktivní" titulky


Nemůžeme nic namítat proti tomu, když se Sázíme Česko zařazuje do kategorie "Zelený byznys" - koneckonců projekt spravuje společnost s ručením omezeným a součástí našeho inovativního přístupu je to, že hledáme trvale udržitelné a nezávislé financování ekologického projektu s pomocí zodpovědného podnikání. Nicméně hlavní titulky "Zelený fígl" nebo "Vy sázíte, my účtujeme" jasně navádějí čtenáře k tomu, že jde o podvodnou nebo aspoň mimořádně pochybnou aktivitu. A jeden příklad navrch: titulek na straně 23 "Projekt vytváří iluzi, že dává do pořádku, co nefunguje. Ale to není pravda" je v podstatě citátem osloveného oponenta Tomáše Vršky, přesto není uvedený v uvozovkách. O tom, zda systém doopravdy funguje či nefunguje (a zda je tedy tento titulek pravdivý), se ale v článku nic víc nedočteme.

4. Sporné téma greenwashingu a offsetů


Sázíme Česko vstoupilo na "minové pole" lesnictví v ČR, kde se již desítky let střetávají politické zájmy, zájmy korporací i rozdílné názory ekologů. Je zřejmé, že skutečný "zelený byznys" (ať už s ekologií má něco společného, nebo ne) se v našich lesích odehrává někde jinde než v nadšeneckém “ekologickém startupu”, kterým je Sázíme Česko. 

Jsme vděčni redaktorovi, že v článku nadnesl téma greenwashingu a byznysu s offsety - v tomto směru se i my sami učíme, spolu s celou Evropou, jaká jsou pravidla hry. Ačkoli jsme v komunikaci vzhledem k jednotlivcům i firmám zmiňovali fakta, jak stromy přispívají k redukci CO2, souhlasíme s odborníky v tom, že legitimní offset v Česku v současné době není možné nabízet (pokud se definice offsetu neupraví), a také to neděláme. 

Jakožto inovátoři počítáme s tím, že budeme působit kontroverzi - zároveň si stojíme za tím, že marketing v našem provedení není zlo, ale efektivní a férový nástroj, jak popularizovat ekologickou výsadbu a zapojit co nejvíce individuálních i firemních podporovatelů. Právě zveřejněné výsledky z našich výsadeb v podzimní a jarní sezóně 2022/2023 svědčí o tom, že jdeme správnou cestou.