Certifikát o vysazení stromu jako dárek – za minutu v emailu. Zjistit víc!

Dobrovolníci v Horních Dubenkách v neděli zasadili 1000 stromků nového lesa.

Horní Dubenky 12. listopadu 2023 – Asi 20 dobrovolníků z iniciativy Sázíme Česko, místních obyvatel a hasičů pomohlo v neděli 12. listopadu vysadit 1000 stromků na zhruba 1 hektaru obecního lesa v katastru obce Horní Dubenky. Lokalita byla v uplynulých letech silně postižená kůrovcovou kalamitou, les byl vykácený v roce 2020. Obec se při obnově lesa spojila s projektem Sázíme Česko, který aktivuje veřejnost a dobrovolníky za účelem výsadby klimaticky odolných a druhově diverzifikovaných lesů. „Ačkoli na obnovu lesů existují dotace, není v našich kapacitách poradit si s holinami po kůrovci v takovém rozsahu. Proto jsme se obrátili na Sázíme Česko, které nám pomohlo nejen samotnými stromky, ale také elánem dobrovolníků a odbornými zkušenostmi z jiných míst v republice. Nový les nebude smrková monokultura, při nedělní akci se vysadil mix buku, borovice, modřínu a smrku. Snad tak pro budoucí generace zakládáme odolnější kus přírody,“ komentuje Eva Tkadlečková, místostarostka Horních Dubenek.

Těžký terén a 1000 odborně vysazených stromků

Před každou výsadbou důkladně probereme potřeby s místním odborným lesním hospodářem. Pan Ondřej Matějka, který se o obecní lesy Horních Dubenek stará, stanovil, že tato mýtina skutečně výsadbu potřebuje, tedy že není moudré nechat les přirozené obnově. Jedině tak tu může vzniknout odolnější, druhově diverzifikovaný les. My jsme k výsadbě přispěli nejen stromky, které zaplatili podporovatelé na internetu, ale také partou dobrovolníků a zkušenostmi z dosavadních výsadeb po celé republice,“ říká Richard Krajník, koordinátor Sázíme Česko, který se nedělní akce také zúčastnil.


Výsadba v Horních Dubenkách se konala v neděli 12. listopadu od 9.00 do odpoledních hodin. Dobrovolníci se na místě potýkali se silně kamenitým terénem, který ztěžoval práci, a proto se z plánovaných 6500 stromů nakonec podařilo vysadit jen 1000. Zbývající sazeničky se ve spolupráci se Sázíme Česko zasadí v příštím termínu.​


3. O Sázíme Česko

Inovativní ekologický projekt Sázíme Česko je iniciativa společnosti PlanetWe Rewild s.r.o., která se snaží zapojit co nejvíce lidí do obnovy české krajiny po kůrovcové kalamitě a do ochrany lesů před negativními dopady měnícího se klimatu. Projekt umožňuje všem zájemcům podílet se na odborné výsadbě nových stromů, ať již osobně přímo ve vybraných lokalitách nebo vzdáleně formou zakoupení sazenice, o kterou se postarají dobrovolníci i stálí spolupracovníci projektu Sázíme Česko. Dosud se podařilo získat finance na zakoupení a vysazení téměř 200 tisíc stromů.